SLAINTE! 13 Irish Sayings You Should Memorize TODAY!

Home / & Other Stuff / SLAINTE! 13 Irish Sayings You Should Memorize TODAY!
SPD-meme-web

Irish Sayings that Will Make You a Crowd Favorite!

Happy St. Patrick’s Day! (singular)
Lá Fhéile Pádraig Sona Duit
La ale-lah paw-rig son-ah ditch

St. Patrick’s Day Blessing On You (plural)
Beannachtaí na Féile Pádraig oraibh!
Ban-ick-tee na fay-lah pwad-rig or-iv

Happy St. Patrick’s Day! (plural)
Lá Fhéile Pádraig Sona Daoibh
La ale-lah paw-rig son-ah jeev

Where will you be wetting the shamrock?
Cá mbeidh tú ag fliuchadh na seamróige?
Ka may two ig fluck-ooh na sham-roge-ah

St. Patrick’s Day Blessings
Beannachtaí na Féile Pádraig!
Ban-ick-tee na fay-lah pwad-rig

St. Patrick’s Day Blessing On You (singular)
Beannachtaí na Féile Pádraig ort!
Ban-ick-tee na fay-lah pwad-rig ort

SPD-meme-webIreland Forever
Éire go Brách
Air-rah guh braw

I’m Irish!
Is Éireannach mé!
Iss air-in-ack may

Give me the same as the man on the floor!
Tabhair dom a rud céanna mar atá ag an fhear ar an urlar!

Health and Wealth!
Sláinte is táinte!
slawn-chah iss tan-chah

A pint of Guiness, please
Píonta Guiness, le do thoil
Pine-tah Guiness, le doh hull

Luck of the Irish
Ádh na nÉireannach
ah na nare-in-ack

Kiss me, I’m Irish
Tabhair póg dom, is Éireannach mé
Toe-er pog do, iss air-in-ack may

Give me the same as the man on the floor!
Tabhair dom a rud céanna mar atá ag an fhear ar an urlar!